Wednesday, July 30, 2008

OSVOBOZENÉ DIVADLO

Stalo se hlavním zástupcem české divadelní avangardy, kdy student filosofie Jiří Frejka spolu s přáteli z konzervatoře uvedl Moliérovu frašku CIRKUS DANDIN.
Brzy přišla dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich. Přidal se k nim jazzový komponista Jaroslav Ježek.
1927 – první představení – WEST POCKET REVUE – volně konponovaná hra se zpěvy. I v dalších hrách se projevoval nezávazný humor a slovní hříčky. Charakteristickými znaky představení této dvojice byly početné improvizace.
Další hry: KOSTKY JSOU VRŽENY
OSEL A STÍN
KAT A BLÁZEN
RUB A LÍC
BALADA Z HADRŮ
PĚST NA OKO – po tomto představení měli zákaz = emigrace do USA. V emigraci pokračovali v divadelní práci. Museli hrát anglicky